Wat is de Toolbox Slimme Mobiliteit?

De Toolbox Slimme Mobiliteit biedt een overzicht van de belangrijkste maatregelen die mobiliteitsgedrag beïnvloeden. De toolbox is bedoeld om te inspireren en te ondersteunen bij het kiezen van de meest kansrijke maatregelen voor een specifieke situatie. De focus ligt hierbij op de toepassing binnen de Hinderaanpak met zowel kortetermijneffecten als structurele mobiliteitseffecten.

Wanneer kan ik de toolbox inzetten?

De toolbox is gericht op de voorbereidingsfase van een project en helpt bij het samenstellen van een maatregelpakket met Slim Reizen-maatregelen. Uitgangspunt is dat de hinderopgave bekend is en dat er inzicht is in de potentie van Slim Reizen-maatregelen.

Hoe gebruik ik de toolbox?

Aan de hand van factsheets en praktijkvoorbeelden biedt de toolbox inspiratie voor mogelijke oplossingsrichtingen aanvullend op de basismaatregelen uit de Hinderaanpak. Aan elke factsheet en praktijkvoorbeeld zijn zoeksleutels toegevoegd, zodat u gericht kan zoeken naar een oplossingsrichting die geschikt is voor de situatie. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken naar factsheets op basis van de verschillende type maatregelen binnen de Hinderaanpak (zie de figuur).

In onderstaand overzicht zijn de overige zoeksleutels opgenomen.

overzicht
Zoeksleutels Opties
Type maatregel Verkeersmanagement – Mobiliteitsmanagement – Communicatie – Reis- en routeinformatie
Type effect Niet reizen – Andere route – Andere modaliteit – Ander tijdstip
Kosten Laag (<€ 10.000) – Gemiddeld (€10.000-€100.000) – Hoog (>€100.000)
Complexiteit Laag – Gemiddeld – Hoog
Realisatietermijn Korte termijn (<1 maand) – middellange termijn (1-6 maanden) – lange termijn (>6 maanden)

Contactpersoon/meer informatie

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving beheert de Toolbox Slimme Mobiliteit. Heeft u een vraag over een van de onderdelen van de Toolbox Slimme Mobiliteit? Of wilt u meedenken? Neem contact op met het adviesteam Slim Reizen.