Tour de Force

Wij ondersteunen het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder andere door mee te werken aan Tour de Force-ambities. Tour de Force is een samenwerkingsverband waar verschillende overheidslagen plus vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland, samen een nationale fietsagenda hebben opgesteld.

fietsers stappen over op tram

tourdeforce2020smallIn de Agenda Fiets 2017-2020 zijn de 8 concrete doelen terug te vinden waar de Tour de Force zich de komende jaren met name op richt. In het samenwerkings-verband zijn het Rijk, provincie, gemeente, ANWB, ProRail en de Fietsersbond aangesloten. VNG, IPO, vervoerregio’s en Rijk plus alle aangesloten belangenorganisaties onderzoeken samen in de Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten.