‘Gelukkig konden en durfden onze partners ook out of the box te denken’

Gepubliceerd 2 februari 2021

Omgevingsmanager Alexander de Baar heeft er geen nacht minder om geslapen. Toch was de aanpak van de Nieuwe N200 voor hem als ervaren rot op z’n zachtst gezegd ongebruikelijk. Terwijl de werkzaamheden zich opstapelden en het strakke uitvoeringsslot geen ruimte liet voor uitloop, vonden planvorming en voorbereiding ook nog eens gelijktijdig plaats. Hij is nog bezig met de afronding van het complexe project, maar blikt inmiddels trots terug op ‘zijn weg’.

Tussen oktober 2018 en november 2020 kreeg de N200 tussen Amsterdam en Halfweg een flinke opknapbeurt. Gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en Rijkswaterstaat renoveerden in dit gezamenlijke project de weg, de dijk eronder én de directe omgeving. Maar ook de drinkwatertransportleidingen werden vernieuwd en er werd een ecopassage aangelegd. Halfweg kreeg daarnaast een nieuwe Boezembrug, nieuwe riolering en de openbare ruimte werd heringericht. Ook gemeente Haarlemmermeer was daardoor nauw bij het project betrokken.

Groot onderhoud

‘In 2011, 2012 begonnen we met de planvorming voor groot onderhoud aan de N200, de eerste met klinkers bestrate rijksweg van Nederland uit 1762. Waternet had op dat moment ook plannen om de drinkwatertransport-leidingen, de eerste van Nederland, die door de dijk onder de weg liepen, naar het fietspad te verplaatsen. En het waterschap wilde de dijk verhogen. Bij hoogwater liep de vluchtstrook regelmatig onder water. Later kwam daar een ecopassage bij, die door de waterkering heen moest, en onder de weg door.’

Hinder beperken

‘De afweging was: gaan we die werkzaamheden na elkaar uitvoeren, of trekken we gezamenlijk op en voeren we ze gelijktijdig uit? Het was logisch om dat met elkaar te onderzoeken. De conclusie was: als we de projecten na elkaar uitvoeren, hebben weggebruikers minstens 5 jaar hinder. Pakken we de werkzaamheden gelijktijdig op, dan kunnen we de hinder tot 1,5 jaar beperken. Plus: samenwerken, betekende ook minder kosten.’

Complete make-over

‘Toen dat besluit in 2015 was genomen, wisten we nog niet dat de gemeente Amsterdam in het kader van MIRT Sloterdijk dit gebied tot woon-werkomgeving wilde ontwikkelen. Dat betekende de aanleg van nieuwe voetgangers- en fietsersoversteekplaatsen om wijken beter met elkaar te verbinden. Ook de vervanging van de Boezembruggen in Halfweg en de herinrichting van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude werden later onderdeel van het project. De weg tussen de A10 en Halfweg onderging een complete make-over. We zagen daarin kansen om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen.’

Flexibele scope

‘Vernieuwend in dit project was vooral dat planvorming en voorbereiding gelijktijdig plaatsvonden. Meestal maak je een plan. Je bevestigt de samenwerking en vervolgens ga je over tot de uitvoering. Nu waren we heel flexibel in die scope. Er kwamen steeds meer zaken bij. Kansen die we niet wilden laten liggen. Terwijl het uitvoeringsslot, dus de periode waarin we de werkzaamheden mochten uitvoeren, al vaststond. We stonden onder zware tijdsdruk. Misschien heeft ons dat juist geholpen om het zo strak te organiseren en te plannen.’

Zorgvuldig proces

‘Daar hebben we ook veel tijd aan besteed: aan het uiteindelijk vaststellen van de scope, aan het vormgeven van de samenwerking en ook aan de risicoverdeling. De risico’s hebben we vooraf uitgebreid beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Dat was een zorgvuldig proces. Reparatieslagen waren daardoor tussentijds niet nodig. Waternet deed het projectmanagement. Het projectteam bestond verder uit mensen van Rijkswaterstaat en de gemeente.’

Kennis, ervaring en lef

‘Ik hoor het collega’s al zeggen: dit kan nooit. Waarom het ons dan wel is gelukt? Je moet kennis en ervaring hebben, en boven de materie staan. Bereid zijn om samen te werken, flexibel zijn en out of the box kunnen denken. Gelukkig konden en durfden onze partners dat ook. Kijk als je alles volgens het handboek projectmanagement van Rijkswaterstaat doet, dan is zo’n project kansloos, maar dat betekent niet dat dingen niet kúnnen. En wat ook niet onbelangrijk was: je moet de voordelen zien als er nóg een partij wil aanhaken en niet denken: wéér een. Daar is misschien wel lef voor nodig.’

Risicomanagement

‘Wat in dit project ook anders liep, was dat we al een risicomanager en een planner hadden, voordat het IPM-team compleet was. Risicomanagement en planning waren belangrijke onderdelen binnen dit project. Het project was strak gepland tussen andere grote uitvoeringsprojecten in dit gebied. Extra scope betekende ook extra uitvoeringstijd, dus die mensen hadden een belangrijke rol binnen het team.’

Directeurenoverleg

‘Een andere les uit dit project is: neem alle betrokkenen goed mee, vooral directies. Iedere 6 weken hadden we directeurenoverleg. Dat bereidden we zeer grondig voor, we schreven alles uit, ieder besluit dat genomen moest worden, ieder technisch issue. Voor mij was dat nieuw, maar dat heeft ons enorm geholpen. Samen met de lange voorbereidingstijd heeft dat ervoor gezorgd dat er geen haarscheurtjes in de samenwerking zijn gekomen. Er was steun vanuit de directie en onderling vertrouwen. Vergelijk het met een voetbalwedstrijd: na de eerste helft stonden we er zo goed voor, we konden niet meer verliezen.’

Fietsstimuleringsprogramma

‘Waar ik me persoonlijk hard voor heb gemaakt, is zo min mogelijk hinder voor alle weggebruikers. Dat is een van mijn drijfveren: bereikbaarheid. Zeker in dit deel van Noord-Holland waar al zo veel filedruk en verkeershinder is. Zo wilde ik ervoor zorgen dat mensen konden blijven fietsen. Speciaal voor fietsers hebben we een fietsstimuleringsprogramma opgezet, dat is opgenomen in het voorbeeldenboek fiets. Daar ben ik wel trots op, ja! Net zoals op de weg, die is heel mooi geworden. Zeker bij Halfweg. Als je daar doorheen rijdt, heb je weer het gevoel dat je door een dorp rijdt in plaats van een industrieterrein!’

Wil je meer weten over de Nieuwe N200? Geef je vraag aan Alexander de Baar door via het contactformulier!


Alexander de Baar, omgevingsmanager