Voorbeeldenboek fiets

For readers of the Dutch Cycling Embassy Best Practices: you can find the English edition of this book on our Sustainable Mobility page.

De ambitie van het Rijk is om voor 2027 200.000 forenzen uit de file op de fiets te krijgen. Een van de manieren om dat te bereiken is een betere fietsinfrastructuur. Hiervoor is het goed dat de fiets ook bij rijksprojecten als volwaardig en gelijkwaardig alternatief wordt meegenomen, al vanaf de beginfase.

Het Voorbeeldenboek Fiets laat zien hoe in 9 rijksprojecten de fiets is meegenomen. Het gaat om grote maatregelen als het aanleggen van een fietsbrug tot kleinere maatregelen als goede communicatie over een tijdelijke omweg.

Er komen projectmedewerkers van de 9 projecten aan het woord. Ze vertellen hoe ze kansen voor de fiets hebben verzilverd, welke belemmeringen ze daarbij tegenkwamen en welke lessen ze hebben geleerd.

Het Voorbeeldenboek is bedoeld als inspiratie voor alle projectleiders of omgevingsmanagers van projecten aan de fysieke infrastructuur. Inspiratie voor het volgen van deze voorbeelden, of om nieuwe manieren te vinden om fiets een plek te geven.

Download het Voorbeeldenboek fiets