Factsheet Mobiliteitsadvies: vragen beantwoorden en reis- en routeadvies

In aanvulling op de standaard vragen en antwoorden (Q&A) en de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, zijn er meerdere partijen die op basis van socialmediaplatformen producten ontwikkelden voor rechtstreekse communicatie met de weggebruiker.

Voorbeelden van diensten zijn:

  • het verkrijgen van een reis- of routeadvies op maat
  • het beantwoorden van vragen
  • het aanmelden voor updates of notificaties (via bijvoorbeeld WhatsApp)

De vragen die via het socialmediaplatform binnenkomen, worden zo veel mogelijk door een chatbot met voorgeprogrammeerde antwoorden beantwoord. Veelal bevat de chatbot daarbij informatie over de verschillende reisalternatieven en mogelijke routes. Afhankelijk van de herkomst van de bezoeker biedt de chatbot daarbij een reisadvies op maat aan. Dit kan een routeadvies in de vorm van een factsheet of afbeelding zijn of een link naar een navigatie-app zoals Google Maps of Waze met daarin de voorgeprogrammeerde route. Maar het kan ook een reisadvies zijn met gebruik van andere modaliteiten.

Kan een vraag niet door de chatbot worden beantwoord, dan wordt de vraag door een medewerker beantwoord. Bijkomend voordeel bij de inzet van dergelijke chatservices is dat de klantcontactcentra van de wegbeheerders minder zwaar belast worden en dat weggebruikers ook snel en buiten de reguliere openingstijden van de klantcontactcentra een reactie krijgen.

Veelal wordt een chatcontact ook afgesloten met een kort tevredenheidsonderzoek.

Deze mobiliteitsdiensten zijn als eerste toegepast bij grote evenementen als vast onderdeel van het klantencontact. Inmiddels wordt het ook ingezet bij (langdurige) wegwerkzaamheden. Veelal wordt vanuit een app of website van het evenement of het project verwezen naar een landingspagina of direct het chatvenster geopend. Vanaf deze landingspagina kan de bezoeker kiezen voor de aanmeldoptie of een reisadvies opvragen.

Bij intensieve wegwerkzaamheden en evenementen is er veelal een medewerker van de aanbieder van de informatiedienst aanwezig op locatie, zodat er snel ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen en waar noodzakelijk route-adviezen kunnen worden aangepast of actuele adviezen kunnen toevoegd. Desgewenst kunnen deze ook als pushbericht aan alle geabonneerden worden verzonden.

De ervaring is dat het op een slimme wijze onder de aandacht brengen van duurzame mobiliteitsadviezen in bijvoorbeeld de digitale communicatie van de organisator een positief effect heeft op de keuze van een duurzame modaliteit. Dit wordt versterkt als deze pre-trip mobiliteitsadviesdiensten worden gecombineerd met een mobiliteitsportaal waar alle vormen van mobiliteitstickets worden aangeboden. Bij wegwerkzaamheden ligt deze combinatie met een mobiliteitsportaal minder voor de hand.

Aanbieders

Momenteel zijn er vier aanbieders met een min of meer vergelijkbare service:

  • BUKO (met de dienst Mell)
  • Livecrowd (met de dienst Livecrowd)
  • MAPtm/&Morgen (met de dienst Ask&Go)
  • Tripservice (met de dienst Mobilityportal: alleen reis- en routeadvies, geen vraagbaak)

Het adviesteam slim reizen kan u voorzien van de laatste stand van zaken.

Bereikbaarheidseffecten

De platformen bieden de reiziger de mogelijkheid algemene (bereikbaarheids)informatie en route-adviezen op te vragen. Daarin kunnen de gewenste advies- en omleidingsroutes worden gecommuniceerd. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de opvolging van de adviezen. Wel zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar de klantwaardering van de verstrekte adviezen. Over het algemeen levert dit rapportcijfers op van 7 en hoger.

Figuur 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek inzet chatbot Mell bij de Vuelta

Duurzaamheidseffecten

De maatregel heeft ook een positief effect op duurzaamheid wanneer het reisgedrag leidt tot een modal shift richting slimme modaliteiten en bij herhaling van deze reis ook bestendiging van de keuze van een duurzame reisoptie optreedt.

Variabelen die van invloed zijn op effecten

Deze diensten zijn een aanvulling op de service die Rijkswaterstaat zelf levert via de Landelijke Infolijn (Rijkswaterstaat 0800-8002). Het verschil is wel dat de informatie via de Landelijke Infolijn meer algemeen is en geen reis- en routeadvies op maat geeft zoals deze diensten. Afstemming tussen beide is wel wenselijk en er kan eventueel naar elkaar verwezen worden.

De inzet van een chatbot vraagt vooraf voldoende 'training' van het algoritme. Zorg er voor dat de module tijdig, ook voor de start van bijvoorbeeld een weekendafsluiting, operationeel is.

Ook moet vooraf een goede Q&A worden opgesteld om te voorkomen dat gedurende de werkzaamheden of het evenement te veel vragen moeten worden beantwoord (waarvoor mogelijk ook nog ruggespraak noodzakelijk is)

Tijdens de start van de Vuelta in Nederland zijn in 10 dagen tijd bijna 17.000 vragen binnen gekomen waarvan uiteindelijk 86% in de chatbot automatisch is afgehandeld.

Kosten

De kosten hangen onder meer af van welke onderdelen van de diensten worden afgenomen en de duur van de campagne. De kosten liggen veelal onder de €10.000.

Geraadpleegde bronnen

Klanttevredenheidsonderzoek inzet Mell bij de Vuelta 2022 (BUKO, 2022)

Contactpersoon/meer informatie

Neem contact op met het adviesteam Slim Reizen.