Alternatieve tank- en laadinfrastructuur wegverkeer

Om elektrisch rijden en rijden op waterstof te stimuleren, moeten er voldoende faciliteiten, c.q. laadstations zijn. Alleen op die manier kunnen deze duurzame brandstoffen een serieus alternatief voor minder duurzame brandstoffen vormen. Rijkswaterstaat richt zich actief op de tank- en laadinfrastructuur voor waterstof en elektriciteit, de zogenaamde voertuigen met zero emissie (aan de uitlaat).

automobilist sluit elektrische auto aan bij laadstation

Sinds 2014 moet ook Nederland voldoen aan de Europese Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFID). Rijkswaterstaat levert onder andere via de Routeradar input voor de monitoring en evaluatie. Als onderdeel van het Klimaat Akkoord, is er een Nationale Agenda Laadinfrastructuuur ontwikkeld. Deze moet ervoor zorgen dat er, ook in de toekomst, voldoende laadpunten zijn in Nederland. Op het gebied van het verduurzamen van vrachtvervoer werkt Rijkswaterstaat mee aan het project Clean Energy Hubs in het programma Goederenvervoercorridors van de BO-MIRT. Daarnaast is Rijkswaterstaat zelf bezig met het elektrificeren van het eigen wagenpark.

Vanuit Duurzame mobiliteit zijn voor Rijkswaterstaat 3 onderwerpen van belang:

  1. waterstoftankstations
  2. elektrische laadinfrastructuur
  3. biobrandstoffen: alle auto's die na 2030 nog tussen de 50-75% ‘fossiel’ zijn, draaien dan op biobrandstoffen.

Bij infrastructuur denkt iedereen aan het aanleggen van wegen en het leggen van asfalt, werkzaamheden die tot de kerntaken van Rijkswaterstaat horen en waar duurzaamheid een steeds grotere rol speelt. Zo kijken we naar het circulair aanleggen van asfalt en duurzame aan- en afvoer van grondstoffen, materialen en afvalstoffen.


Locatietool

Via het project Clean Energy Hubs ontwikkelde Rijkswaterstaat een locatietool om kansrijke locaties voor duurzame tank- en laadpunten te identificeren. Er zijn circa 25 kaartlagen en verschillende functies beschikbaar om locaties te vinden. Deze tool focust op zwaar vervoer over weg en water.