Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Partijen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek willen dat in 2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd. Daarmee lopen de partijen vooruit op Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen.

bevoorrading in stadscentrum met vrachtwagen

Het doel van de GD Zero Emission Stadslogistiek is de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van het stadverkeer te verminderen tot 0%. Daarnaast willen partijen de geluidsoverlast beperken. De GD onderzoekt in regionale pilots waar zero emission levering mogelijk is én wat er nodig is om dat mogelijk te maken. De GD richt zich onder meer op het verbeteren van de voertuigtechnologie, de benutting en belading van vrachtauto’s en het opstarten van innovatieve logistieke trajecten.