Autodelen

Autodelen draagt ook bij aan verduurzaming van het vervoer. Het aantal deelauto's in Nederland neemt snel toe, vooral in verstedelijkte gebieden.

Parkeerplaats alleen voor deelauto's

Het aantal autodelers en deelauto’s is het afgelopen jaar fors gegroeid. In september 2022 waren er bijna 100.000 deelauto’s. Van alle deelauto’s, exclusief P2P deelauto’s, is ongeveer een derde deel elektrisch. Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met de inrichting van een gebied en adviseert regio’s wat nodig is om autodelen te stimuleren. Wilt u in uw regio of gemeente autodelen ook stimuleren? Wij denken graag met u mee!