Autodelen

Autodelen draagt ook bij aan verduurzaming van het vervoer. Het aantal deelauto's in Nederland neemt snel toe, vooral in verstedelijkte gebieden.

Parkeerplaats alleen voor deelauto's

Het aantal autodelers en deelauto’s is het afgelopen jaar fors gegroeid. In maart 2021 waren er 87.825 deelauto’s en 971.000 autodelers. Van alle deelauto’s is 13,1% elektrisch/hybride (11.500 deelauto’s). Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met de inrichting van een gebied en adviseert regio’s wat nodig is om autodelen te stimuleren. Wilt u in uw regio of gemeente autodelen ook stimuleren? Wij denken graag met u mee!