Autodelen

Autodelen draagt ook bij aan verduurzaming van het vervoer. Het aantal deelauto's in Nederland neemt snel toe, vooral in verstedelijkte gebieden.

Parkeerplaats alleen voor deelauto's

Het aantal autodelers en deelauto’s groeide de afgelopen jaren fors. In september 2023 waren er 7920 deelauto’s. Dit cijfer is exclusief de particuliere deelauto’s met fysieke sleuteloverdracht. Van de deelauto’s is al bijna de helft (48%) elektrisch, dit aandeel groeide in 1 jaar van 38% naar 48%.

Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met de inrichting van een gebied en adviseert regio’s wat nodig is om autodelen te stimuleren. Wilt u in uw regio of gemeente autodelen ook stimuleren? Wij denken graag met u mee!