Smart Mobility

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, willen we kansen benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen voor mobiliteit noemen we Smart Mobility.

parkeerapp

Smart Mobility komt ten goede aan weggebruikers, bijvoorbeeld doordat zij beschikken over betere informatie over onder meer files, parkeren of wegwerkzaamheden. Smart Mobility kan ook een bijdrage leveren aan duurzamer transport. Met slimme informatiesystemen kunnen we reizigers stimuleren om voor schonere manieren van transport te kiezen. En door de toepassing van slimme voertuigtechnologieën kan zuiniger worden gereden.