Multimodale hubs

Multimodale hubs zijn centrale overstapplekken. Reizigers parkeren daar bijvoorbeeld hun auto en nemen het ov of een deelfiets. Deze hubs dragen bij aan het veilig, bereikbaar en leefbaar houden van steden. Ze vormen een onderdeel van het integrale multimodale mobiliteitssysteem van de toekomst.

Mensen en goederen reizen steeds minder direct van deur tot deur, onder meer door de vermindering van autoverkeer en -parkeren in de stad. Hierdoor ontstaan ketenreizen: reizen die niet meer met één vervoermiddel gemaakt worden. En daarmee de behoefte aan overstapplekken.

Samenwerking essentieel voor hubs

Er zijn veel initiatieven rondom hubs, bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht. De realisatie vraagt om intensieve samenwerking tussen landelijke, regionale en lokale partijen. Dit biedt ook kansen voor Rijkswaterstaat. Door strategische locaties te kiezen, kan bijvoorbeeld de verkeersdruk op een snelwegring rond een stad verlicht worden. Aan Rijkswaterstaat de taak om op te trekken als samenwerkende partner in de mobiliteitsketen. Zodat we samen slim op weg gaan.