Tank- en laadinfrastructuur wegverkeer

Bij infrastructuur denkt iedereen aan het aanleggen van wegen en het leggen van asfalt, werkzaamheden die tot de kerntaken van Rijkswaterstaat horen en waar duurzaamheid een steeds grotere rol speelt. Zo kijken we naar het circulair aanleggen van asfalt en duurzame aan- en afvoer van grondstoffen, materialen en afvalstoffen.

automobilist sluit elektrische auto aan bij laadstation

Duurzame mobiliteit richt zich op de tank- en laadinfrastructuur. Voor Rijkswaterstaat zijn 3 onderwerpen van belang:

  1. waterstoftankstations
  2. elektrische laadpalen en dynamisch laden
  3. biobrandstoffen: alle auto's die na 2030 nog tussen de 50-75% ‘fossiel’ zijn, draaien dan op biobrandstoffen.

Om het elektrisch rijden en het rijden op waterstof te stimuleren, moeten er voldoende faciliteiten, c.q. laadstations zijn. Alleen op die manier kunnen deze duurzame brandstoffen een serieus alternatief voor minder duurzame brandstoffen vormen. Rijkswaterstaat richt zich actief op de tank- en laadinfrastructuur voor waterstof en elektriciteit. Voor het thema dynamisch laden – het opladen van je auto tijdens het rijden – volgt Rijkswaterstaat de ontwikkelingen en acteert waar nodig.