Rapport Locatieonderzoek Clean Energy Hubs

In 2020 vroeg Rijkswaterstaat, in samenwerking met de Provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aan Ecorys om kansrijke locaties voor Clean Energy Hubs in kaart te brengen.