Infrastructuur

In de binnenvaart wordt over het algemeen getankt via bunkerschepen. Bunkerfaciliteiten voor schepen zijn relatief eenvoudiger, omdat faciliteiten op een beperkt aantal strategische locaties, denk aan Rotterdam en Amsterdam of Nijmegen, al een flink deel van de markt kunnen voorzien.

Rekening houdend met de verschillende brandstoffen, is de infrastructuur te onderscheiden in: