LNG-bunkerlocaties en bunkerschepen

De binnenvaart kan op zeven locaties in Nederland LNG bunkeren: Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Groningen, Harlingen en Zeebrugge. Gezien de grootte van de markt is dat voldoende. Binnenvaartschepen kunnen zowel via tankertrucks als via een bunkerponton van LNG worden voorzien. De bunkerpontons ‘Flexfueler 001’ en ‘002’ zijn flexibel inzetbaar voor zee- en binnenvaartschepen in Nederland en België.

Figuur 15 Bunkerlocaties LNG voor zeeschepen

Figuur 15: Bunkerlocaties LNG voor zeeschepen [nationaallngplatform.nl]