Energiedragers

Verreweg de meeste binnenvaartschepen varen op diesel (door schippers vaak gasolie genoemd). In totaal was het energieverbruik van de binnenvaart in 2020 circa 14,7 PJ. Dit is het nationaal aandeel, dus alleen voor reizen met vertrek en aankomst binnen Nederland. Volgens het totaal afzet bunkervolume is de geleverde energie aan de binnenvaart circa 37,4 PJ in 2020. Verwacht wordt dat de energiebehoefte in de periode van 2020 tot 2030 met ca 3,5% stijgt. Dit resulteert in stijgende CO2-emissies.

De ietwat hoge emissies zullen naar verwachting worden gecompenseerd door het gebruik van een verhoogd aandeel van biodiesel en aardgas in 2030 en daarnaast door introductie van volledig batterij-elektrische schepen. De CO2-emissies stijgen hierdoor minder snel. Verder zijn er geen efficiëntiewinsten verondersteld in de Nationale Energieverkenning 2017 [NEV, 2017].

Tabel 13: Verwachte energiegebruik in de binnenvaart voor reizen in Nederland [NEV,2017], bewerking TNO voor biodiesel en elektrisch/waterstof
Energie [PJ] - Binnenvaart 2015 2020 2025 2030 Toename 2015-2030, absoluut Toename 2015-2030, jaarlijks
Diesel 14,3 14,7 14,2 13,9 -3% <-1%
Waarvan biodiesel 0 0 2,1 4,6* >100% >100%
Aardgas 0,01 0,01 0 – 0,5 0 – 0,8 >100% >100%
Elektrisch/waterstof 0,0 0,01 0,2 0,5 >100% >100%
Totaal 14,3 14,7 14,9 15,2 6% <1%

*Bijmeng-percentage 30%