Vervoermiddelen

In 2018 voeren er 4.473 binnenvaartschepen onder Nederlandse vlag. De vaartuigen zijn te onderscheiden in termen van vaartuigtype (motorschip, duwstel, koppelverband) en gewichtsklasse32 (klein, middel, groot).

De vlootsamenstelling ziet er als volgt uit:

  • Het merendeel van de binnenvaartschepen zijn reguliere motorschepen (circa 80% van de vloot): 40% van de vloot zijn kleine motorschepen; de overige 40% zijn grote en middelgrote motorschepen.
  • Duwstellen zijn goed voor circa 17% van de vloot.
  • 3% van de binnenvaartschepen zijn koppelverbandschepen.

Figuur 14 Samenstelling Nederlandse vloot – aantal schepen in de binnenvaart [Panteia 2019]

Figuur 16: Samenstelling Nederlandse vloot – aantal schepen in de binnenvaart [Panteia 2019]

32Klein – CEMT-klasse 0-III; midden – CEMT-klasse IV; groot – CEMT-klasse V-VI.