Conclusie

Verbrandingsmotoren voor conventionele energiedragers zoals benzine en diesel zijn al zeer lang op de markt. Deze motoren hebben al een lange ontwikkeling achter de rug. Toch vinden nog steeds verbeteringen en vernieuwingen plaats om motoren efficiënter en zuiniger te maken. Door nieuwe verbrandingsconcepten, warmteterugwinning en meer flexibiliteit in technologie te introduceren zal ook de komende jaren nog winst kunnen worden geboekt bij conventionele motoren op benzine en diesel. Biobrandstoffen kunnen relatief eenvoudig en op korte termijn de CO2-uitstoot verminderen. Lage blends zijn tegenwoordig vaak geen probleem meer. Bovendien worden hoge blends biobrandstoffen steeds vaker door fabrikanten toegelaten.

Grote ontwikkelingen vinden plaats bij relatief nieuwe energiedragers zoals beschreven in de volgende secties.

Elektrisch

Bij batterij-elektrische voertuigen vinden grote ontwikkelingen plaats om kosten te verlagen en functionele aspecten als laadtijd en actieradius te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door:

  • Verbetering van de batterij technologie (kosten en capaciteit);
  • Laadmethode en -technologie, sneller laden met hogere vermogens, maar ook bijvoorbeeld draadloos laden;
  • Batterijmanagement en energiemanagement in het voertuig.

De ontwikkelingen zullen ertoe bijdragen dat batterij-elektrische voertuigen de komende jaren een steeds grotere actieradius krijgen, sneller en eenvoudiger kunnen laden en goedkoper worden.

Waterstof

Waterstof kan op meerdere manieren in de mobiliteit ingezet worden, bijvoorbeeld als brandstof in een brandstofcel, direct als brandstof in een verbrandingsmotor, en als bouwsteen voor synthetische brandstoffen (E-fuels). Deze laatste toepassing lijkt veelbelovend, maar is nog ver verwijderd van grootschalige toepassing. Momenteel zijn brandstofcellen nog kostbaar. Verwacht wordt dat de komende tien jaar de capaciteit van brandstofcellen groter zal worden en de kosten lager, waardoor waterstof voertuigen steeds interessanter zullen worden.

Gasvormig

Gasvormige energiedragers als CNG en LNG worden ook meer en meer toegepast in bussen en vrachtwagens. LNG is, door de hoge energiedichtheid, met name ook interessant voor (middel) lange afstand transport.

Vloeibare biobrandstoffen (hoge mixen)

Biobrandstoffen zijn in technisch opzicht relatief gemakkelijk toepasbaar in de binnenvaart en voor mobiele werktuigen. Voor het wegverkeer kunnen de meeste nieuwe voertuigen blends tot 10% (E10) en 7% (B7) aan. Voor hogere blends moeten door de fabrikant worden vrijgegeven. Voor personenvoertuigen en lichte bestelwagens zijn het de Franse OEM’s die Euro 5 en 6 voertuigen hebben vrijgegeven voor HVO. Andere OEM’s zijn ook aan het testen.