Biobrandstoffen (hoge mixen)

Biobrandstoffen kunnen in technisch opzicht redelijk gemakkelijk worden toegepast in verschillende kwaliteiten en blends met conventionele diesel. Er zijn wel kleine technische risico’s met betrekking tot de brandstoftanks en het toevoersysteem naar de motor, vooral bij hoge blends. Meer informatie op de pagina Biobrandstoffen (hoge mixen) bij Vervoermiddelen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was oorspronkelijk  van plan om binnenvaart vanaf 2022 deel te laten nemen in de RED II. Dat betekent dat voor de in de binnenvaart afgezette brandstof hetzelfde aandeel biocomponenten moet worden ingeboekt als voor wegtransport. Dit is echter niet doorgegaan. De RED III is wel van toepassing op de binnenvaart, alhoewel het onzeker is of de aan de binnenvaart geleverde brandstof daadwerkelijk zal moeten bijdragen aan deze verplichting. De RED III verplichting kan op verschillende manieren worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een combinatie van lage en hogere mixen duurzame brandstoffen (biodiesel, biogas). Daarnaast kan de verplichting deels worden ingevuld door elektrisch varen of varen op waterstof of door extra inzet van duurzame brandstoffen in het wegtransport.