Conventioneel

De conventionele brandstof in de binnenvaart is diesel. Voor de binnenvaart geldt nog een accijnsuitzondering op basis van de Akte van Mannheim (rode diesel). Hierin komt mogelijk toch op de lange termijn verandering door de invoering van de ETD, Energy Taxation Directive. Volgens deze regelgeving komt er een minimum belasting op transportbrandstoffen afhankelijk van de CO2-emissie.