Conventioneel (benzine, diesel, LPG)

De benzine- en dieselinfrastructuur is al decennia lang aanwezig in Nederland. Het netwerk is dan ook sterk ontwikkeld en op (bijna) alle reguliere tankstations kan diesel en benzine worden getankt. In juni 2020 waren er in Nederland 4.143 openbare tankstations, waar benzine en diesel getankt kan worden. Dit aantal is al jaren nagenoeg constant. Daarnaast zijn er ongeveer 1.200 locaties waar LPG kan worden getankt [BOVAG-RAI Mobiliteit, 2020]. Verder zijn er ook nog tankfaciliteiten op eigen terreinen van grote vlooteigenaren, zoals gemeenten en logistieke dienstverleners.

Door de toenemende vraag naar alternatieve energiedragers, zal de vraag naar benzine, diesel en LPG in de komende decennia waarschijnlijk gaan afnemen. Dit zal ook betekenen dat het aantal vulpunten waarschijnlijk zal gaan afnemen.

De vulsnelheid van conventionele brandstoffen is al jaren hetzelfde. Voor benzine en diesel verschilt de vulsnelheid tussen tankstations maar heel beperkt. Wel is er een aanzienlijk verschil in vulsnelheid voor lichte voertuigen (personen- en bestelauto’s) en zware voertuigen (vrachtwagens en bussen). Voor lichte voertuigen is de afvulsnelheid normaal gesproken 35 liter per minuut, voor zware voertuigen ongeveer 70 liter per minuut. In tegenstelling tot diesel wordt benzine (bijna) niet gebruikt in zware voertuigen. Voor de uitlevering van conventionele brandstoffen worden geen noemenswaardige ontwikkelingen verwacht.