Energiedragers

Deze sectie geeft inzicht op het totale energiegebruik in de mobiliteit in Nederland, inclusief mobiele werktuigen, maar exclusief bunkerbrandstoffen voor internationale lucht- en scheepvaart. De data is afkomstig uit de tabellenbijlage van de Klimaat en Energie Verkenning (KEV) (PBL, TNO, CBS en RIVM, 2022). De genoemde projecties  voor de zichtjaren 2025 en 2030 zijn gebaseerd op basis van vastgesteld en voorgenomen beleid.

In 2021 waren conventionele brandstoffen de belangrijkste energiedragers in de mobiliteitssector (zie onderstaande tabel). Olieproducten (inclusief biocomponenten) zoals diesel, benzine en LPG waren in 2021 verantwoordelijk voor bijna 98% van de gebruikte energie. Daarnaast was ongeveer 2% van het totale energiegebruik elektrisch. Van de olieproducten bestond circa 6% van de energie uit biobrandstoffen. De tabel laat zien dat de absolute energievraag in 2021 net als in 2020 lager was dan in de jaren daarvoor, dit effect is voornamelijk te verklaren door het coronavirus. In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op het energieverbruik per energiedrager in het wegvervoer.

Tabel 4: Energieverbruik in mobiliteit* – realisaties en projecties5 [Klimaat- en Energieverkenning, 2022]
Energieverbruik in mobiliteit Realisaties (PJ) Projecties (PJ)
2019 2020 2021 2025 2030
Totaal olieproducten 504 436 438 469 420
Benzine 183 155 160 191 178
...waarvan biobenzine 8,3 9,5 9,8 12 11
Diesel 310 272 269 269 233
...waarvan biodiesel 20,1 14,8 18 32 29
LPG 6 5 5 4 3
Overige olieproducten 5 4 4 5 5
Aardgas 3 2 3 4 3
Elektriciteit 9 8 8 20 36
Waterstof 0 0 0 0,09 0,28
Verbruikssaldo 516 446 449 493 459

5De cijfers voor 2020 en 2021 worden door het PBL aangemerkt als ‘voorlopig’.