Waterstof

De afzet van waterstof in wegvervoer wordt op dit moment niet centraal gemonitord. Het aandeel is klein gezien de kleine hoeveelheid auto’s op de weg (zie Paragraaf 2.4). Commerciële waterstofproductie in Nederland is momenteel grijs, dat wil zeggen fossiel. Grijze waterstof wordt geproduceerd uit gas (via Steam Methane Reforming, SMR) of elektrolyse met grijze stroom. Waterstof in mobiliteit is veelal vergroend, dankzij het gebruik van groencertificaten bij de bestaande H2-tankstations.

De zogenaamde blauwe waterstof, waarbij de CO2 tijdens het SMR proces wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen, is tot op heden niet beschikbaar op de Nederlandse markt voor mobiliteit.