Aardgas

Het aantal personenvoertuigen op aardgas kende een snelle stijging tussen 2012 en 2016, maar lijkt te stagneren, zoals beschreven in Sectie 2.4. Wél neemt het aantal bestel- en vrachtwagens op aardgas toe. De hoeveelheid ingeboekte hoeveelheid aardgas is ook flink toegenomen.

De berekende energie-inhoud van het ingeboekte biogas is de afgelopen vier jaar jaarlijks gestegen van 0,45 PJ in 2017 naar 1,7 PJ in 202110. Ten opzichte van 2019 is de ingeboekte hoeveelheid biogas met ruim 70% toegenomen (Nederlandse Emissieautoriteit, 2022). In de totale afzet voor het wegverkeer bedraagt aardgas desondanks minder dan 1 % (zie figuur 2).

Er zijn nog weinig gegevens bekend met betrekking tot groene LNG. In 2021 is een beperkt volume aan Bio-LNG ingezet (Nederlandse Emissieautoriteit, 2022). Het aandeel is wel gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei ten opzichte van het voorgaande jaar (van 160% in 2019 en 84% in 2020) is echter afgevlakt naar 18% in 2021.

Figuur 2 Fysieke energie afzet aardgas voor wegverkeer

Figuur 2: Fysieke energie afzet aardgas voor wegverkeer. Bronnen: (CBS-1, 2022)11 (Nederlandse Emissieautoriteit, 2022)12, bewerking TNO

10Inclusief bio-LNG

11CBS cijfers voor 2019 en 2020 nog voorlopig.

12De hoeveelheid “groen” is bepaald door een vermenigvuldiging met het Europese gemiddelde aandeel opgewekte groene elektriciteit.