Vervoermiddelen

In de volgende secties wordt per marktsegment een overzicht gegeven van de ontwikkelingen. De aantallen zijn vastgesteld op 1 januari 2022. De vlootgegevens zijn gebaseerd op de open data van de RDW (RDW, 2022).