Conventioneel

Het verbruik van benzine en diesel is de afgelopen jaren toegenomen, maar is in 2020 en 2021 gedaald. Dit is met name te verklaren door een afname in vervoersbewegingen met personenauto’s door het coronavirus (PBL, TNO, CBS en RIVM, 2022).

  • Het verbruik van benzine is in 2021 met circa 3% toegenomen ten opzichte van 2020, maar lager dan de jaren daarvoor. Deze verschillen komen met name door de invloed van het coronavirus.
  • Het verbruik van diesel is in 2021 met een circa 1% afgenomen ten opzichte van 2020. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat diesel personenvoertuigen door “diesel-gate” en door het financiële beleid minder aantrekkelijk zijn geworden.
  • Het verbruik van LPG is het afgelopen jaar eveneens gedaald. Sinds 2000 loopt de afzet bijna ieder jaar terug. Het aandeel van LPG op te totale energiemix voor het wegverkeer was in 2021 circa 1%. Ter vergelijking: voor benzine was dit 35% en voor diesel 60%. Ondanks dat de LPG brandstof nog steeds relatief goedkoop is ten opzichte van benzine en diesel, is een LPG-voertuig in de loop van de tijd financieel minder aantrekkelijk geworden door aanpassingen in wegenbelasting en verandering in de bijtelling voor lease-rijders. Mogelijk spelen ook de ombouwkosten voor retrofit van LPG installaties een rol. Tot slot is, met name in de laatste jaren, de concurrentie door plug-in hybride en batterij elektrische voertuigen toegenomen.