Vrachtwagens en trekkers (voor oplegger)

Vrachtwagens en trekkers (voor oplegger) en utiliteitsvoertuigen vormen met ruim 152.000 voertuigen de op één na grootste groep bedrijfsmotorvoertuigen (circa 10%). Naast een kleine groep benzine en LNG auto’s, rijdt bijna de gehele vloot op diesel (zie Figuur 12). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal vrachtwagens en trekkers (voor oplegger) met ruim 2% af. In de volgende secties wordt per energiedrager gekeken naar de ontwikkelingen.

Figuur 12 Aantal actieve vrachtwagens en trekkers (voor oplegger)

Figuur 12: Aantal actieve vrachtwagens en trekkers (voor oplegger) in de Nederlandse vloot – historische ontwikkeling (RDW, 2022)

Tabel 10: Aantal actieve vrachtwagens en trekkers (voor oplegger) in de Nederlandse vloot [RDW, 2020] - elektrisch [RVO, 2020]

Vrachtwagens en trekkers (voor oplegger)

Meetwaarden

2019

2020

2021

Vrachtwagens, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, conventioneel

154.802

151.332

155.979

Vrachtwagens, conventioneel

63.192

60.853

63.950

Vrachtwagens, Diesel

61.669

59.349

62.336

Vrachtwagens, Benzine

1.054

1.023

1.076

Vrachtwagens, LPG

469

481

538

Trekkers, conventioneel

71.975

70.588

72.968

Trekkers, Diesel

71.906

70.536

72.930

Trekkers, Benzine

66

50

36

Trekkers, LPG

3

2

2

Utiliteitsvoertuig, conventioneel

19.635

19.891

19.061

Utiliteitsvoertuig, Diesel

9.126

19.424

18.592

Utiliteitsvoertuig, Benzine

489

445

443

Utiliteitsvoertuig, LPG

20

22

26

Vrachtwagens, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, BEV

173

203

255

Vrachtwagens, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, FCEV

5

9

15

Vrachtwagens, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, CNG + LNG

848

1.071

1.445

Vrachtwagens, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, CNG

391

404

458

Vrachtwagens, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, LNG

457

667

987

Conventioneel

  • Conventionele aandrijvingen zijn vooralsnog dominant onder vrachtwagens en trekkers (voor oplegger): 99%. Het merendeel van het vrachtverkeer rijdt op diesel.
  • Voor conventionele vrachtwagens en trekkers (voor oplegger) zijn er geen streefwaarden bekend.

Elektrisch

  • Eind 2021 reden er 255 elektrische vrachtwagens en trekkers (voor oplegger) in Nederland. Het merendeel (99%) was volledig elektrisch. In 2019 had Simon Loos de Europese primeur om te gaan rijden met twee plug-in elektrische DAF CF vrachtwagens. Plug-in hybride vrachtwagens zouden een sleutelrol kunnen vervullen in de bevoorrading van de stad binnen ZE-zones. Door binnen de zone over te schakelen op de elektrische aandrijving kunnen emissies in dergelijke zones worden vermeden, terwijl de flexibiliteit van een diesel voertuig behouden blijft.
  • Het Klimaatakkoord hanteert de ambitie van 10.000 ZE/PHEV vrachtwagens en trekkers (voor oplegger) in 2030. Realisatie van dit aantal vergt een snelle groei in het aantal nieuwverkopen. Momenteel wordt vooral geëxperimenteerd (pilotfase). Regelingen zoals DKTI kunnen ertoe bijdragen dat de opschalingsfase wordt bereikt.

Waterstof

  • Op dit moment rijden er nog nauwelijks waterstof vrachtwagens in Nederland. Er wordt vooral geëxperimenteerd en eerste ervaringen opgedaan.
  • In het Klimaatakkoord wordt een ambitie van 3.000 vrachtwagens op waterstof in 2025 genoemd, dat lijkt momenteel wel zeer ambitieus. Het Klimaatakkoord hanteert de ambitie van 10.000 ZE/PHEV vrachtwagens en trekkers (voor oplegger) in 2030. Waterstof speelt hierin ook een rol. Uitgaande van een aandeel van circa 10% van alle ZE-voertuigen in 2030, zouden mogelijk 1.000 FCEV vrachtwagens in 2030 kunnen worden verwacht. Om dit aantal te realiseren, is een snelle groei in het aantal nieuwverkopen nodig.

Aardgas

  • Het aantal CNG vrachtwagens en trekkers is met 458 stuks in 2021 nog erg klein. Dit aantal is de afgelopen 4 jaar heel licht toegenomen.
  • Verder rijden er in 2021 bijna 1.000 vrachtwagens en/of trekkers op LNG24. Streefwaarde van het LNG-platform is 3.500 tot 7.000 LNG vrachtvoertuigen in 2030.

Biobrandstoffen (hoge mixen)

Er zijn geen cijfers bekend over het aantal vrachtwagens en trekkers (voor oplegger) met high-blend biobrandstoffen. Trucks met Euro V/VI dieselmotoren (circa 90% van de vloot) zijn vrijgegeven voor gebruik van 100% HVO (mits het HVO voldoet aan de daarvoor voorgeschreven norm EN15940).

24Sinds 2010 zijn er door Scania, Iceco, Volvo en Mercedes 700 LNG trucks in Nederland verkocht. Hiervan zijn er nog 433 voertuigen volgens RDW in de actieve Nederlandse vloot.