Conventioneel

Vrijwel alle binnenvaartschepen hebben een conventionele dieselaandrijving. Meestal wordt de schroef direct door de motor aangedreven. Er zijn echter ook circa 9033 schepen met een dieselelektrische (hybride) aandrijving. Sinds enkele jaren is de Stage V emissiewetgeving van kracht voor de uitstoot van verontreinigende emissies, zoals NOx en fijnstof (PM). Stage V geldt voor nieuwe schepen en ook voor de montage van nieuwe motoren in bestaande schepen. De gemiddelde levensduur tot een complete revisie wordt geschat op circa 20 jaar, maar er zijn grote verschillen afhankelijk van de inzet en het motortype. Bij deze levensduur kan de motor gereviseerd of compleet worden vernieuwd. In het laatste geval zullen de emissies veel lager zijn, omdat de motor dan moet voldoen aan de nieuwste wetgeving. CESNI houdt als onderdeel van CCNR (Commission Centrale pour la Navigation du Rhin) een lijst bij van leverbare motoren en emissieklasse34.

In de tabel, wordt een overzicht gegeven van de markt met gerealiseerde aantallen schepen met innovatieve aandrijflijn en doelstelling voor 2030.

Tabel 14: Aantal binnenvaart schepen [EICB, 2019 + TNO aanvulling]

Aantal vaartuigen

Meetwaarden

Streefwaarden

2019

2020

2021

2030

Diesel

4.473

NT*

Hybride

65

Circa 90

NT*

Batterij-elektrisch

1 (plug-in)

3 (plug-in)

100

Waterstof-elektrisch

0

50

LNG

11

300 à 700

CNG

0

NT*

*NT = no target

33Stand 2e kwartaal 2021, info Koedood.

34Lists of approved authorities, firms, installations and equipment in the field of technical requirements for inland navigation vessels. (cesni.eu)