Aardgas

Momenteel varen slechts circa 12 schepen in Nederland op LNG. Er is relatief weinig vraag naar LNG aandrijflijnen vanwege de hoge investeringskosten en het relatief kleine prijsverschil tussen diesel en LNG. Concordia Damen bouwt voor Shell een serie van 40 tankschepen, waarvan er naar verwachting minimaal 20 met LNG aandrijflijn zullen worden uitgerust.

Vanuit de markt zijn er drie tot vier motorleveranciers die LNG motoren aanbieden, zowel voor de kleine binnenvaartsegmenten (motorvermogens kleiner dan 500 kW) als voor het grotere segment (boven 500 kW). De aardgasmotoren zullen vanaf 2020-2022 moeten voldoen aan de Stage V eisen, die vooral voor de uitstoot vaan fijnstof (PM) streng is. Dit heeft geleid tot een verminderde beschikbaarheid van motoren. Vooral voor dual fuel motoren zijn de eisen waarschijnlijk moeilijker haalbaar (zonder nabehandeling).

De methaanemissies van aardgas binnenvaartmotoren is nog steeds aanzienlijk. Verschillende rapportages35 melden circa 2 tot circa 5,5 g/kWh methaanemissie afhankelijk van de motorbelasting. Daarmee voldoen ze aan de methaanlimiet van de Stage V regelgeving, maar het leidt niet tot een reductie in broeikasgasemissie ten opzichte van diesel brandstof. Bij 5,5 g/kWh is de voor 100 jaar GWP36 aardgas ongeveer gelijk aan diesel (TTP). Voor 20 jaar GWP is het echter meer dan 50% hoger.

In de Routeradar 2018 zijn de ambities van het LNG-platform opgenomen als streefwaarden voor 2021 (60 schepen) en 2030 (30037 à 70038 schepen) op basis van een economische analyse aan de hand van de prijsontwikkeling van diesel en LNG [NEV2017][Nationaal LNG platform, 2019]. Op basis van de ontwikkelingen in de markt, zullen de verwachtingen naar beneden moeten worden bijgesteld. Mogelijk ook lager dan de eerdere TNO projectie van maximaal 160 schepen in 2030.

Toepassingen van CNG in de binnenvaart beperken zich tot rondvaartschepen (Amsterdam) en een veerboot (Texel). De volumetrische energie-inhoud van CNG is veel lager dan voor LNG, waardoor vrijwel dagelijks bunkeren van brandstof mogelijk moet zijn. Dat kan bij bovengenoemde toepassingen. Voor CNG schepen zijn geen streefwaarden bekend.

35Pilot-test-report-Argonon.pdf (lngbinnenvaart.eu) en Breakthrough LNG parameters Werkendam (lngbinnenvaart.eu)

36GWP – Global Warming Potential

37Bron: TNO 2016 R11467: Monitoring brandstofvisie: PMC format en platformgesprekken

38Bron: Fiche uitrol LNG: bio-LNG juni 2018