Artikel Ambitie convenant duurzame reinigingsvoertuigen: emissievrij vanaf 2030

In augustus zette de ledenvereniging voor Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven in de reinigingssector (NVRD) in haar vaktijdschrift GRAM in een themanummer verduurzaming van het wagenpark in de spotlight (nummer 06 augustus 2021). Hierin vindt u onder andere een interview met Rijkswaterstaat over het convenant duurzame reinigingsvoertuigen. Het artikel geeft inzicht in de vraag waar het convenant nu staat, wat de lessons learned zijn en hoe de ambitie er voor de komende jaren uitziet.