Fiets Behoeften Canvas en Fietstypen

Nederland is een fietsland. Door de groeiende verstedelijking en toenemende verkeersdrukte staat onze bereikbaarheid in brede zin onder druk. Daarom wil Rijkswaterstaat met toekomstige innovaties aansluiten bij de behoeften van fietsers. In opdracht van Rijkswaterstaat bracht Muzus de behoeften van fietsers  in kaart. De inzichten uit het onderzoek resulteerden in vier fietstypen.

Met het Fiets Behoeften Canvas (FBC) ontwerp je met betrokken partijen in zeven stappen een maatregel of een innovatie voor een nieuwe of bestaande verkeerssituatie.