Rapport en presentatie Behoefte aan infrastructuur voor alternatieve energiedragers voor mobiliteit in Nederland

In 2019 vroeg Rijkswaterstaat, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aan TNO om de behoefte aan snelladers langs het hoofdwegennet in kaart te brengen. Zie ook het rapport Snelladers en opwek bij verzorgingsplaatsen.