Notitie Met recht bijdragen aan duurzame mobiliteit: een juridische verkenning ten behoeve van de realisatie van voldoende snellaadpunten op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen

Het maken van een energy hub op de verzorgingsplaats heeft mogelijk ook juridische implicaties. In deze notitie onderzocht Berenschot deze implicaties. Daarbij is gekeken naar een energy hub in de vorm van een installatie, maar ook als een gesloten distributiesysteem.