Rapport Analyse effecten van groei deelautopark

Eind 2021 liet Rijkswaterstaat onderzoek doen naar scenario's voor de ontwikkeling van de deelautomarkt en mogelijke effecten voor de omvang van het wagenpark als geheel in 2030.

Kort samengevat: in het referentiescenario groeit autodelen gematigd door. Het totale wagenpark groeit door met ongeveer 1 miljoen vergeleken met 2020. In het ambitieuze scenario, waarin het Rijk en gemeenten actiever sturen en stimuleren, groeit het aantal autodelers en deelauto-wagenpark flink en krimpt het wagenpark ten opzichte van nu.

Uiteraard zitten er de nodige aannames in deze verkenning en ieder model heeft zo zijn beperkingen. Maar het geeft wel een gevoel voor cijfers en mogelijke effecten op de weg en op het wagenpark, ook vanuit het perspectief van elektrificering en verbruik van grondstoffen.