De multimodale hub en Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat onderzocht samen met ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het bureau VenhoevenCS de ontwikkeling van multimodale hubs in relatie tot het hoofdwegennet dat Rijkswaterstaat beheert. De aanleiding was dat overstappen vanaf het Hoofdwegennet op stedelijke mobiliteit nog een vrij onontgonnen gebied is binnen multimodale mobiliteit.