Convenant en presentatie Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche

Vanaf 2025 schaft de reinigingsbranche alleen nog maar voertuigen op duurzame brandstof of zero-emissie aan. Vanaf 1 januari 2030 zijn alle nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen emissievrij (aan de uitlaat). Dat hebben de reinigingsbranche, gemeenten en het rijk met elkaar afgesproken in het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche.

Zie ook: