Rapport en infographic Kansen voor CO2-reductie met gedragsmaatregelen verkeer

Rapport

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie. Om die te halen moeten we ook kijken naar de motieven van mensen om de auto te pakken. Hierdoor kunnen de voorwaarden voor verandering in kaart worden gebracht. Onderzoekbureau CE Delft maakte voor ons inzichtelijk waar de kansen liggen.

Infographic

De infographic over het onderzoek van CE Delft (december 2017) laat zien hoe een gedragsverandering kan bijdragen aan de doelstellingen voor CO2-reductie en hoe opgedane kennis over gedragsmaatregelen kan worden ingezet in de toekomst.