Rapport Een duurzaam mobiliteitssysteem maakt ruimte: een verkenning van de kosten en de baten

Het rapport is opgesteld door Stratelligence in samenwerking met Ecorys en WB de Ruimte in opdracht van Rijkswaterstaat. Het doel is om via deze verkenning en de MKBA-vingeroefening het mechanisme van de MKBA en het type effecten zichtbaar te maken voor (maatregelen voor) een meer duurzaam mobiliteitssysteem.

De studie gaat daarvoor in op:

  • een afgebakende definitie van een duurzaam mobiliteitssysteem voor Rijkswaterstaat en de mogelijke maatregelen die genomen moeten worden
  • de gekozen te verkennen duurzame ambitie en ontwikkelpaden die voldoende onderscheidend zijn van het huidige beleid
  • een tweetal cases die passen in deze ambitie en die met een eerste vingeroefening volgens de MKBA-methodiek worden geanalyseerd
  • conclusies en aanbevelingen voor vervolg, mede op basis van de twee casestudies

Rapport Een duurzaam mobiliteitssysteem maakt ruimte: een verkenning van de kosten en baten

Hieronder vind u een afbeelding met in hoofdlijnen de resultaten van het onderzoek.