Bestelauto's

In deze rubriek worden de beschikbaarheid, betaalbaarheid en functionele specificaties van bestelauto’s met verschillende energiedragers nader onderzocht en besproken. Dit wordt gedaan op de in bijlage Methodiek beschreven manier.

Onderstaande figuren tonen het aantal beschikbare bestelvoertuigen in Nederland verdeeld per energiedrager. De meeste conventionele bestelvoertuigen rijden op diesel, slechts een klein deel bestaat uit benzinevoertuigen. Daarnaast vertoont het aantal diesels een licht stijgende trend, die enigszins gelijk verloopt met het totaal aantal conventionele bestelauto’s. Bij de duurzame energiedragers is een stabiele stijgende trend voor elektrische voertuigen waar te nemen. Voor LPG voertuigen is eenzelfde soort stijging te zien. Het totaal aantal duurzame voertuigen ten opzichte van het totaal aantal personenauto’s is nog relatief gering (een kleine 3% in 2021). In het vervolg van dit hoofdstuk zal per energiedrager het marktaanbod worden beschreven, dit betreft het aantal modellen per aanbieder (automerk).

Figuur 9: Ontwikkeling aantal bestelauto’s Nederland

Figuur 9 Ontwikkeling aantal bestelauto’s Nederland

Figuur 10: Ontwikkeling aantal bestelauto's op duurzame energiedragers Nederland

Figuur 10 Ontwikkeling aantal bestelauto's op duurzame energiedragers Nederland